đại lý gas petrolimex tại Q.8 – tp.HCM

Danh sách dai ly gas petrolimex tại quận 8 chính hãng – danh sách tất cả đại lý chĩnh hãng phân phối các sản phẩm gas petrolimex tại quận 8 Tp.HCM

STT Đại Lý Gas Petrolimex Địa Chỉ Số ĐT
1 Đại lý gas Chánh Hưng 148 Chánh Hưng, P5, Quận 8, Tp. HCM 08 3850 2994
2 Đại lý gas Duyên Anh 2 2726 Phạm Thế Hiển, P7, Quận 8, Tp. HCM 08 5432 8002
3 Đại lý gas Công Thịnh 645 Tạ Quang Bữu, P4, Quận 8, Tp. HCM 08 3850 6630
4 Đại lý gas Thanh Mai Số 41/1T5 Da Nam, P2, Quận 8, Tp. HCM 08 3856 8211
5 Đại lý gas Bính Thành Số 42 Bến Cần Giuộc, P11, Quận 8, Tp. HCM 08 3950 0922
6 CH Đức Thành 584 Hưng Phú, P9, Q8, Tp. HCM 08 3854 6735
7 CH Ngọc Lợi 711 Hưng Phú, P9, Q8, Tp. HCM 08 3859 7167
8 CH Thiên Long 784 Hưng Phú, P10, Q8, Tp. HCM 08 3857 4114
9 Đại lý Gas 18 18 Cần Giuộc, P13, Q8, Tp. HCM 08 3950 2057
10 Đại lý Gas Anh Dũng 140 Nguyễn Thị Tần, P2, Q8, Tp. HCM 08 3856 8212
11 Đại lý Gas Bình Đông 38B Lương Văn Can, P15, Q8, Tp. HCM 08 3980 2177
12 Đại lý Gas Duyên Anh 1559 Phạm Thế Hiển, P6, Q8, Tp. HCM 08 3981 0495
13 Đại lý Gas Khải Hoàn 1436D Phạm Thế Hiển, P5, Q8,Tp. HCM 08 3981 5223
14 Đại lý Gas Kiều Lộc 160 Nguyễn Chế Nghĩa, P12, Q8, Tp. HCM 08 3950 0399
15 Đại lý Gas Minh Quang 2975 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, Tp. HCM 08 3850 1014
16 Đại lý Gas Ngọc Hà 175 Bùi Minh Trực, P5, Q8, Tp. HCM 08 3981 5342
17 Đại lý Gas Nhựt 01 Bình Đông, P15, Q.8, Tp. HCM 08 3980 2545
18 Đại lý Gas Rạng Đông 421 Tùng Thiện Vương, P12, Q8, Tp. HCM 08 3856 6763
19 Đại lý Gas Thanh Tùng 2902A Phạm Thế Hiển, P7, Q8, Tp. HCM 08 3850 2002
20 Đại lý Gas Vĩnh Lộc 109 Nguyễn Thị Tần, P2, Q8, Tp. HCM 08 3856 8769
 21  Đại lý gas Khải Hoàn  1436D Phạm Thế Hiển, P5, Quận 8  08 3981 2014
22  Đại lý gas Anh Dũng  140 Nguyễn Thị Tần, P2, Quận 8 08 3856 8212
23  Đại lý gas Ngọc Hà  175 Bùi Minh Trực, P15, Quận 8  08 3981 5342
24  Đại lý gas Hoàng Phương  336 Phạm Thế Hiển, P3, Quận 8  08 3851 1451