Đại lý Gas Petrolimex tại Q.6 – Tp.HCM

Dai ly gas petrolimex tại Q.6 – Tp.HCM – danh sách tất cả đại lý chĩnh hãng phân phối các sản phẩm gas petrolimex tại quận 6 Tp.HCM

 

STT Đại Lý Địa Chỉ Số ĐT
1 Đại lý gas Vĩnh Thuận 233 Bình Tiên, P8, Quận 6, Tp. HCM 08 3854 2710
2 Đại lý gas Huỳnh Hảnh Kế số 439 Nguyễn Văn Luông, P12, Quận 6, Tp. HCM 08 3876 1438
3 Đại lý gas Tuấn Thành Số 160 Hậu Giang, P6, Quận 6, Tp. HCM 08 3969 4186
4 Cửa hàng Vạn Tín 212 Mai Xuân Thưởng, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM 08 3960 1236
5 Cty CP Khí Đốt Mỹ Quang 50 Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận 6, Tp. HCM 08 3853 5208
6 Đại lý gas Lập 191 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp. HCM 0918 123 767
7 Đại lý gas Quốc Bảo 367B Phan Văn Khỏe, Phường 5, Quận 6, Tp. HCM 08 3960 5671
8 Đại lý gas Quốc Huy 78B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp. HCM 08 5407 1810
9 Trạm kinh doanh xăng dầu số 10 784 Hậu Giang, Quận 6, Tp. HCM 08 3875 4527
10  Đại lý gas Diệu Phát  178C Hậu Giang, P6, Quận 6  08 3969 6344
11  Đại lý gas Mạnh Hùng  109 Lê Quang Sung, P6, Quận 6 08 3969 475