Đại lý Gas Petrolimex tại H.Bình Chánh – TP.HCM

Dai ly gas petrolimex tại H.Bình Chánh – Tp.HCM – danh sách tất cả đại lý chĩnh hãng phân phối các sản phẩm gas petrolimex tại huyện Bình Chánh Tp.HCM

STT Đại Lý Gas Petrolimex Địa Chỉ Số ĐT
1 Đại lý gas Thắm D1/14 ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. HCM 08 3875 8700
2 Đại lý gas Tuấn E12/5B Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM 08 3765 4384
3 Đại lý gas Nhung Nhớ F9A/1 ấp 6, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM 08 6266 5709
4 Đại lý gas Sơn Bình B6 Võ Văn Vân, ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM 08 3765 4459
5 Đại lý gas Tám Quyền D17/26 Hương Lộ 80, ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM 08 3765 0631
6 Đại lý gas Thái Thị Châu Minh B6/17 Võ Văn Vân, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM 08 3765 4459
7 Đại lý gas Thanh Bình F1/59A Quách Điêu, ấp 6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM 08 3765 0913